FOLLOW US!

Việt Sử Tiêu Án (1775)

Tên sách : Việt Sử Tiêu Án Tác giả : Ngô Thời Sỹ Thể loại : Lịch sử Dịch giả: Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu Nhà xuất bản: Văn Sử 1991 Giới thiệu :Việt Sử Tiêu Án được chuyển sang ấn bản điện tử bởi: Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc 2001Xét theo thiên Vũ Cống, nước Việt ở về phía nam đất Dương Châu. Theo sách Thiên Quan, từ sao Đẩu mười một độ qua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độ là tinh kỷ. Kể về sao thì ở về ngôi sửu, cùng một phận dã tinh truyện với nước Ngô. Cõi nam là Việt môn, có rất nhiều nước như Âu Việt, Mân Việt, Lạc Việt, cho nên gọi là Bách Việt. Bởi vì miền này ở phía nam Dương Châu, nên lại gọi là Nam Việt. Vùng đất từ núi Ngũ Lĩnh xuống phía nam thuộc về Nam Việt. An Nam là miền đất ở phía nam nước Việt nay là quốc hiệu thường gọi.MỤC LỤC Lời Giới Thiệu Họ Hồng Bàng Nhà Thục Ngoại Thuộc : Nhà Triệu Ngoại Thuộc Tây Hán Ngoại Thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương Tiền Lý Ngoại Thuộc Tùy và Đường Nhà Ngô Nhà Lý Nhà Trần Trần Thánh Tôn Trần Nhân Tôn ANH TÔN HOÀNG ĐẾ Minh Tôn Hoàng Đế Hiến Tôn Hoàng Đế Dụ Tôn Hoàng Đế Nghệ Tôn Hoàng Đế Duệ Tôn Hoàng Đế Phế Đế Thuận Tôn Hoàng Đế Và Thiếu Đế HẬU TRẦN NGOẠI THUỘC NHÀ MINHLink tải ebook: Việt Sử Tiêu Án.epub | Việt Sử Tiêu Án.mobi | Việt Sử Tiêu Án.pdf | Việt Sử Tiêu Án.prc

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách