FOLLOW US!

Trích đoạn sách hay – ĐƯỢC TÔN TRỌNG

 

Những người nhiệt huyết thường nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu của mình, và họ hạnh phúc hơn. Ở văn phòng, họ là những người làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và có nhiều sáng kiến hơn, thậm chí còn được trả lương cao hơn, nhưng họ còn đáng giá hơn thế. Những người nhiệt huyết ít nghỉ ốm hơn và họ thậm chí còn sống thọ hơn.

Vậy nên đây là lời cảnh báo từ mọi người mà chúng tôi đã phỏng vấn trong hơn 20 năm qua: Gửi đến những ai làm việc theo kiểu nửa vời, có rất nhiều người đang khao khát, sẵn lòng và có khả năng chớp lấy cơ hội mà bạn đang có.

Vì lý do đó, bạn không hề an toàn với cái công việc mà bạn cho rằng đã ổn định nếu bạn không có lòng yêu nghề. Bạn không hề an toàn trong một mối quan hệ vững chắc nếu bạn không yêu thương người đó.

Những mối quan hệ bền vững đòi hỏi loại kiên cường mà bạn chỉ có được khi hiểu rõ điều gì quan trọng với mình và hết lòng trân trọng cảm giác đó.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách