FOLLOW US!

TOP 10 cuốn sách TÂM LÝ nên đọc

TOP 10 cuốn sách TÂM LÝ nên đọc

1. Sức mạnh của thói quen – Charles Duhigg – Nxb Lao động
2. Tư duy nhanh và chậm – Kahneman – Nxb Alphabooks
3. Điểm bùng phát – Malcolm Galdwell – Nxb Alphabooks
4. Im lặng – Sức mạnh của người hướng nội – Susan Cain
5. Thay đổi – Bí quyết thay đổi khi trở nên khó khăn – Chip Heath & Dan Heath – Nxb Trẻ
6. Tâm lý học đám đông – Gustave La Bon
7. Những đòn tâm lý trong thuyết phục – Robert Cialdini – Nxb Alphabooks
8. Phi lý trí – Dan Ariely – Nxb Alphabooks
9. Trí tuệ xúc cảm – Daniel Goldman – Nxb Alphabooks
10. Động lực chèo lái hành vi – Daniel H. Pink – Nxb Alphabooks

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách