FOLLOW US!

Tổng tài bức hôn: Ngạo thê khó thuần phục

Tên sách : Tổng tài bức hônTác giả : Yến Ngữ Yên NhiênDịch : Táo đỏ, Phong Tuyết Giới thiệu : Đôi: Lâm Lập Phong và Hạ Tử TinhNam: vị tổng tài giỏi giang, đẹp trai, anh tuấn (dĩ nhiên)Nữ: là siêu mẫu mỹ lệ động lòng người…Trời sinh một cặp??!! Kết hôn sống hạnh phúc là lẽ dĩ nhiên? Không, không phải kết hôn mà là bị bức hôn mới đúng!…Ồ!Sao tiểu nữ nhân này khó thuần phục đến thế? Muốn thoát khỏi tay ta ư?…Hãy đợi đấy!Vậy rút cục mèo nào cắn mỉu nào?Ai sẽ là người bị thuần phục đây?

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách