FOLLOW US!

Tôi tự học

“Quyển Tôi Tự Học của học giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần nhằm mục đích giải quyết vấn đề bức thiết đối với thanh thiếu niên của mọi thời đại mà ở các nhà trường hiện thời rất thiếu đó là vấn Tự học. Quyển sách đã bàn đến những vấn đề căn cơ giúp cho mỗi người tự đào luyện lấy công trình văn hóa của chính mình, đó là cái học bề rộng và cái học bề sâu. Và cao quý hơn hết là đã đề cao việc học làm người để cho mỗi con người hoàn thành được sứ mạng của chính mình trong nhân loại. Theo tôi, việc tái bản Tôi tự học là một việc làm hợp thời và hết sức ý nghĩa.”Lương y Võ Phước Hưng“Có những quyển sách làm thay đổi cuộc đời. Đối với tôi những quyển sách của cụ Nguyễn Duy Cần thì đúng là như vậy. Trong đó quyển Tôi Tự Học là quyển sách đầu tiên tôi đọc được khi mới 15 tuổi. Và nó đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi, cụ thể hơn là cho việc học của tôi. Việc học được bàn trong quyển sách này không chỉ là cái học để mưu sinh mà cao hơn nữa là cái học để hoàn thiện mình cho đúng với cái danh phận tốt đẹp – CON NGƯỜI.”Phan Nguyễn Hoàng Nhơn Giám đốc Chi nhánh TechcombankVề tác giả Thu Giang Nguyễn Duy CầnNguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu của học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông. Sinh thời, ông viết rất nhiều sách, chủ yếu là sách biên khảo, nghệ thuật sống và Đạo học. Các tác phẩm của ông được viết ra không phải với mục đích “sống bằng ngòi bút” như phần lớn các nhà nghiên cứu thời đó mà với ông một tác phẩm ra đời nó phải từ một đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, nó đang thiếu thốn, nhân sinh đang đợi chờ. Điều đáng tiếc là có nhiều tác phẩm của ông chưa công bố, bị thất lạc hoặc chưa được hoàn thành. Mặc dù vậy, những tác phẩm đã xuất bản của ông thường được tái bản nhiều lần và luôn được các thế hệ bạn đọc đón nhận.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách