FOLLOW US!

TOEIC Analyst

Tên sách : TOEIC Analyst Tác giả : Anne Taylor Thể loại : Sách ngoại ngữ Giới thiệu :TOEIC Analyst là quyển thứ 2 trong bộ 4 quyển Compass TOEIC của Anne Taylor, bao gồm: Starter Toeic, Developing Skills for the Toeic Test và Target Toeic. Analyst bám sát cấu trúc đề thi TOEIC hơn với 7 chương tương ứng với 7 dạng câu hỏi trong đề thi TOEIC. Mỗi chương đều có hướng dẫn làm bài, những mẹo để làm bài tốt hơn và các bài tập nhỏ để thực hành. Cuối sách bạn sẽ có 2 bài test hoàn chỉnh để kiểm tra năng lực của mình.Nội dung TOEIC Analyst gồm 4 phần:1. The TOEIC Listening SectionPhần nghe được chia làm 4 Part Picture Description, Questions and Responses, Short Conversations, Short Talks2. The TOEIC Reading SectionPhần đọc chia làm 3 phần: Incomplete Sentences, Incomplete Texts, Reading Comprehension.3. Practice TestHai bài kiểm tra giúp bạn hệ thống lại toàn bộ những gì đã học ở các phần trên và làm quen với đề thi TOEIC4. Transcripts and Answer KeyĐây là phần hỗ trợ gồm các đoạn hội thoại có trong CD dạng Text và đáp án các bài kiểm tra.TOEIC Analyst được biên soạn nhằm giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC thông qua những bài tập phân tích các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi, giúp bạn xây dựng các chiến thuật tiếp cận với từng loại câu hỏi với trình độ Intermediate mục tiêu TOEIC là 500-750 điểm. Các bài học trong Tài liệu luyện thi TOEIC này được soạn theo kỹ năng (nghe, đọc hiểu) và dạng đề bài (mô tả hình ảnh, hỏi đáp, hoại thoại ngắn, bài nói ngắn, câu chưa hoàn chỉnh, bài đọc hưa hoàn chỉnh và đọc hiểu).Link tải Book : TOEIC Analyst Book Link tải Cd: TOEIC Analyst CD1 | TOEIC Analyst CD2 | TOEIC Analyst CD3

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách