FOLLOW US!

Tây Sơn bi hùng truyện

Thật bất ngờ khi một tác giả mới toanh của văn học Bình Định, Lê Đình Danh cho in và công bố tiểu thuyết hai tập dày đến gần 1200 trang, lại viết về đề tài Tây Sơn. Văn giới Bình Định sững sờ và mừng, không đến nỗi văn học tỉnh nhà thiếu tiểu thuyết như vài nhận định trước đó.Giở cuốn sách Tây Sơn bi hùng truyện gặp ngay lời bạt của nhà văn Hoàng Minh Tường hết lời ngợi ca ?omột cách kể chuyện như lùa người đọc vào hết mê hồn trận này đến những bí sử kia, mang đến cho người đọc cái không gian thời gian, những sự kiện lịch sử, những chân dung tiêu biểu? làm nên gương mặt xã hội Việt Nam đầy biến động và bi thương, hiển hách và bi tráng suốt nửa cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX?, và so sánh với tiểu thuyết Sông côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác, và ?othu hút người đọc không chỉ ở tư liệu lịch sử phong phú, kiến văn dồi dào, mà còn ở bút pháp dựng truyện, xây dựng nhân vật khá thành công?? Rất nhiều những đánh giá cao như thế ở một nhà văn tên tuổi dành cho cây bút mới toanh.Thực ra nhìn chung, đánh giá trên không hẳn không có cơ sở. Cách viết kiểu chương hồi (70 hồi) của Tây Sơn bi hùng truyện khá hấp dẫn, kể chuyện một thời kỳ đầy giông bão của đất nước với mấy chục nhân vật của lịch sử cả hai phía Nguyễn Tây Sơn – Nguyễn Gia Miêu. Tác giả Lê Đình Danh, qua tiểu thuyết này đã cho thấy anh dày công sưu tầm những tài liệu cần thiết, đã có chính kiến trong cách nhìn nhận về thời kỳ này, về những nhân vật lịch sử.Chẳng hạn đã khắc họa thành công một Cảnh Thịnh hèn nhát, bất tài, một Nguyễn Gia Long thâm hiểm, tàn ác (trả thù nhà Tây Sơn, giết lương tướng Nguyễn Văn Thành, bôi nhọ danh dự Ngọc Hân?) một Lê Chất vì thù nhà theo hàng Nguyễn Ánh nhưng còn lòng tự trọng; Đặng Xuân Bảo nín thở mà chết, Quang Bàn tự cầm chiếc đũa đâm vào tai mà chết? những cái chết khiến Gia Long kinh hãi…

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách