FOLLOW US!

Tâm lý bầy đàn

Tâm lý bầy đàn – Mark EarlsTâm lý bầy đàn là cuốn sách dành cho những ai đang tìm cách thay đổi hành vi của nhiều người – như khách hàng, nhân viên hay những công dân riêng của họ. Đây không phải là cuốn sách hướng dẫn kỹ năng tự hoàn thiện – dù tôi đã học được rất nhiều về bản thân mình trong quá trình nghiên cứu và viết nó. Nó cũng không có ý định thách thức các chuyên gia – những người đang giúp những người khác thay đổi cuộc sống.Nghe sách nói Tâm lý bầy đàn miễn phí:Tâm lý bầy đàn cũng không viết về các cá nhân và hành vi cá nhân; nó viết về hành vi đám đông.Vì sao điều này lại quan trọng?

Các hoạt động Marketing, quản trị, chính sách công và cung cấp dịch vụ thật ra không liên quan đến nhà xưởng, bệnh viện, tài chính, hợp đồng chất lượng dịch vụ (SLA), hay các thước đo mức độ hài lòng hoặc bất kỳ điều gì khác mà chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ đo lường. Thay vào đó chúng là (hay nên là) hành vi con người, nhưng không phải là hành vi của từng cá nhân – mọi tổ chức cần phải thỏa mãn cũng như tận dụng tài năng và nỗ lực của nhiều người: khách hàng, nhân viên và công dân, v.v… Cả ba đối tượng này đều liên quan – hay nên liên quan – đến hành vi đám đông cũng như cách thức để đón đầu và phát triển nó.Ở một góc độ nào đó cuốn sách Tâm lý bầy đàn là một ý tưởng đơn giản nhưng quạn trọng làm thay đổi toàn bộ cách thức suy nghĩ của chúng ta về marketing.

Ở góc độ khác, đây là một hành trình khám phá thú vị về thực thiên cũng như sai lầm của bản chất loài người, một sự phủ nhận những cách tiếp cận cũ như Marketing một đối một hay nguyên tắc 80/20″Mục lục:Tâm lý bầy đàn

PHẦN MỘT : “GIỐNG – LOÀI- CHÚNG – TA” VÀ SỰ ẢO TƯỞNG VỀ CHỮ “TÔI” Chương 1 : Loài khỉ siêu – quần – thể

Chương 2 : Ảo tưởng về chữ “Tôi”

Chương 3 : Tôi và chúng taPHẦN HAI :BẢY NGUYÊN TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP TIẾP THỊ THEO XU HƯỚNG ĐÁM ĐÔNG

Chương 4 : Nguyên tắc số 1: sự tương tác

Chương 5 : Nguyên tắc số 2: Sự ảnh hưởng

Chương 6 : Nguyên tắc sồ 3: Chúng ta trò chuyện

Chương 7 : Nguyên tắc số 4: Chỉ cần tin tưởng

Chương 8 : Nguyên tắc số 5: Thắp (lại) ngọn lửa

Chương 9 : Nguyên tắc số 6: Đồng sáng tạo

Chương 10 : Nguyên tắc số 7: Hãy để mọi thứ được tự doPHẦN BA : Ý NGHĨA CỦA HÀNH VI BẦY ĐÀN

Chương 11 : Phần kết – Chú thích“Tâm lý bầy đàn là một cách nhìn nhận mới đầy khiêu khích về Marketing trong kỷ nguyên tiếp thị truyền miệng.

Mark Earls giúp nhận rằng, chúng ta cần phải tái tạo lại các nguyên tắc cũng như cẩm nang hướng dẫn cách thức thực hiện chúng. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng mang tên “chúng ta” chưa?”– Ed Keller, CEO, The keller Fay Group đồng tác giả cuốn The Influentials

Download Free:

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách