Sống Theo Phương Thức 80/20

Cuốn sách Sống Theo Phương Thức 80/20 Ở quyển Cuốn sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo tác giả người viết|ông}, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, một vài phương pháp mang đến cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ qua những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.

Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách sử dụng những ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Tải Cuốn sách : http://bit.ly/song-theo-phuong-thuc-8020

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 1000 Cuốn Sách Tải Miễn Phí | Design by ThemesDNA.com
top