FOLLOW US!

Phố Wall một Las Vegas khác

“Khi đứng sang một bên để quan sát, tôi bắt đầu nhìn Phố Wall đúng với bản chất của nó – một sóng bạc đích thực, một bên là người trao bài, hồ lì và những kẻ mách nước, một bên là người thắng, kẻ thua. Tôi từng là người thắng cuộc và quyết định sẽ duy trì vị trí là kẻ thắng cuộc. Vì vậy, tôi bắt đầu làm quen với các hoạt động cùng những người tham gia, những huyền thoại cũng như tấm màn bí ẩn bao quanh “Las Vegas thứ hai” – nhưng lại lớn hơn cả Las Vegas đích thực. Tôi đã cố gắng tính toán các thiệt hại có thể có là tìm cách giảm thiểu chúng đi, và đây là câu chuyện của tôi” Một con bạc dám chống lại cả sòng bạc lớn nhất thế giới.”.

Mục Lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Sòng bạc

Chương 2: Người tráo bài

Chương 3: Người hồ lì ở sòng bạc

Chương 4: Người chào hàng

Chương 5: Biện pháp phòng thân – đi nước đôi

Chương 6: Chơi trong sòng bạc – ván bài bán ra của tôi

Chương 8: Phân tích sự thành công của tôi.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách