FOLLOW US!

Nhà lãnh đạo trong bạn

Ở thế kỷ XXI chúng ta đã được chứng kiến sự đột phá của ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và sự lên ngôi thống lĩnh của kỷ nguyên truyền thông. Những đột phá, thay đổi của công nghệ có tác động như thế nào đến con người và mối quan hệ giữa con người với con người?

Nhà lãnh đạo trong bạn, bằng những phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm, chia sẻ của những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới sẽ giúp bạn hiểu được sự ảnh hưởng từ sự tác động này. Cuốn sách đề cao vai trò của mỗi cá nhân trong một tổ chức cũng như vấn đề giao tiếp giữa lãnh đạo với nhân viên. Trong đó, người lãnh đạo không đơn thuần là người đưa ra những mệnh lệnh và trông đợi nhân viên làm theo một cách máy móc… họ phải có khả năng giao tiếp, tạo động lực làm việc, và nhạy bén trước những thay đổi liên tục như hiện nay… Và còn rất nhiều tố chất cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo mà cuốn sách đề cập đến, mời các bạn cùng đọc và khám phá khả năng lãnh đạo ở chính mình.

Chúng ta đã bước vào thế kỷ 21, thế giới đang trải qua một sự thay đổi lớn lao, một chuỗi những bước ngoặt và triển vọng to lớn xuất hiện. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, chúng ta đã chứng kiến buổi đầu của thời kỳ hậu công nghiệp hóa với sự xuất hiện của kỷ nguyên truyền thông, bước đột phá của ngành công nghệ thông tin, ngành công nghệ sinh học. Và không hề thua kém những thay đổi ấy là cuộc cách mạng trong mối quan hệ giữa người với người.

Với sự kết thúc của cuộc chiến tranh lạnh, môi trường kinh doanh phát triển một cách đáng kể và ngày càng mãnh liệt hơn. Cạnh tranh mang tính toàn cầu và năng động hơn. Công nghệ cũng tham gia vào cuộc đua này. Doanh nhân không còn bình thản làm ngơ trước những nhu cầu của khách hàng. Những nhà quản lý không còn đơn thuần đưa ra những mệnh lệnh và trông đợi nhân viên làm theo một cách máy móc. Những mối quan hệ cá nhân không còn được xem là một điều hiển nhiên. Các công ty không còn tỏ ra thờ ơ trước việc phải cải thiện chất lượng thường xuyên. Óc sáng tạo của con người sẽ không còn dễ dàng bị bỏ như trước nữa.

Để tồn tại trong những năm tới đây, một tổ chức muốn thành công – kể cả tổ chức kinh doanh, tổ chức chính phủ hay tổ chức phi lợi nhuận –đều cần phải trải qua một sự thay đổi triệt để về văn hóa. Các thành viên của tổ chức phải động não nhanh hơn, làm việc nhạy bén hơn, có những ước mơ táo bạo hơn và phải gắn kết chặt chẽ với nhau hơn trong công việc.

Quan trọng nhất là sự thay đổi văn hóa này sẽ đòi hỏi một kiểu lãnh đạo mới, một kiểu lãnh đạo không giống như những sếp cũ của các bạn, hay chính một vài người trong số các bạn. Thời kỳ mà một công ty có thể hoạt động với “một cái roi da và một cái ghế” đã qua rồi.

Những nhà lãnh đạo tương lai phải xây dựng một viễn cảnh thực tế và những giá trị xứng đáng cho tổ chức mà họ muốn dẫn dắt. Họ phải giao tiếp và có khả năng tạo động lực cho nhân viên hiệu quả hơn những gì mà các nhà lãnh đạo trong quá khứ đã làm. Họ phải trở nên nhạy bén trước những thay đổi liên tục trong điều kiện hiện nay. Những nhà lãnh đạo kiểu này sẽ phải khai thác tối đa tài năng và khả năng sáng tạo mà tổ chức của họ sở hữu – từ nhân viên cho đến những người ở vị trí cao.

Download Ebook : http://bit.ly/nha-lanh-ao-trong-ban

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách