FOLLOW US!

Nếp Cũ – Làng Xóm Việt Nam

Cuốn sách Nếp Cũ – Làng Xóm Việt Nam này sẽ giúp các bạn tìm hiểu phần nào cuộc sống làng xóm Việt Nam thời xưa, là một cuốn sách thật cần thiết và bổ ích cho những ai đang tìm hiểu về đề tài Làng xóm Việt Nam.

Nếp Cũ – Làng Xóm Việt Nam gồm các phần:

DIỆN HÌNH VÀ TỔ CHỨC

Nhận diện một làng quê Dân làng Tổ chức làng xã Những đơn vị của làng SINH HOẠT Sinh hoạt trong làng Trồng dâu chăn tằm Lệ làng Dự phòng và tư cấp TẾ TỰ Tế tự Lễ cầu mát Hội làng Tục giao hảo kỳ lạ giữa hai làng Phú Đa và Trinh Nữ Tết làng Ăn Tết Dân làng đối với người chết

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách