FOLLOW US!

Kinh thánh về nghệ thuật lãnh đạo

Cho dù tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta là gì thì phần lớn những người sống ở Tây bán cầu đều quá quen thuộc với những câu chuyện và những người anh hùng trong Kinh Thánh. Chính những câu chuyện và những nhân vật này đã tạo nên một số hình mẫu điển hình nhất trong hệ tư tưởng chung của chúng ta và còn có thể là những hình mẫu mang tính toàn cầu về khả năng lãnh đạo tài tình nhất.

Kinh Thánh nói rất nhiều về những con người này cũng như những nhà lãnh đạo khác – những nhà vua, nhà tiên tri, các chiến binh, các vị tham mưu và những người biết nhìn xa trông rộng. Đây là chuyện tiên đoán đúng và sai, những của cải được và mất, những tổ chức ra đời và sụp đổ. Người ta có thể còn ngờ vực tính nguyên bản của Kinh Thánh, nhưng những bài học và câu chuyện trong cuốn Kinh Thánh đã được coi là những nguyên mẫu chung có ảnh hưởng lớn tới cung cách con người chúng ta sinh sống theo một mức độ tâm lý, tôn giáo và biểu tượng sâu sắc.

Kinh Thánh về nghệ thuật lãnh đạo cung cấp cho chúng ta bài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay từ những huyền thoại trong Kinh Thánh bằng cách làm sáng tỏ khả năng của họ qua việc đương đầu và vượt qua những thách thức đặc biệt khó khăn. Cuốn sách của Lorin Woolfe tập trung nhận dạng 10 đức tính, kỹ năng cơ bản của nhà lãnh đạo bao gồm: Chính trực và trung thực; Mục tiêu rõ ràng; Lòng nhân ái và trắc ẩn; Khiêm nhường; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng quản lý; Phát triển nhóm; Lòng can đảm; Sự công bằng; Phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Cuốn sách này chủ yếu tập trung vào kinh doanh, và phần lớn những trường hợp đưa ra nghiên cứu ở đây đều là những câu chuyện về kinh doanh. Nhưng trong Kinh Thánh còn có những bài học dành cho các nhà lãnh đạo chính trị, thể thao, nghệ thuật và thậm chí cả tôn giáo nữa. Bạn sẽ thấy cuốn sách này rất hữu ích cho dù bạn đang lãnh đạo một doanh nghiệp, một ủy ban chính trị hay một lực lượng đặc nhiệm, một đội vận động viên thể thao, một dàn nhạc giao hưởng, hay một tổ chức tôn giáo nào đó như nhà thờ hay giáo đường bởi bạn đang nắm trong tay một trong những công cụ quản lý hàng đầu thế giới – Kinh Thánh.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách