FOLLOW US!

Kết giao tinh tế

Có những người luôn có sức hấp dẫn người khác, họ đạt được thành công lớn trong công việc và cuộc sống. Ở họ bạn tìm thấy những đặc điểm chung như:

– Dễ dàng gặp gỡ những người mới và làm chủ tình huống ngay lần đầu gặp mặt.

– Đáng tin và lôi cuốn trong mọi hoàn cảnh giao tiếp xã hội và kinh doanh.

– Kết giao nhanh chóng và có những cuộc gặp gỡ quan trọng bất kể nơi nào họ tới.

– Giành được sự kính trong của những người họ gặp gỡ.

Bạn sẽ phá vỡ tấm kính vô hình cản trở bản sắc và thề hiện sự chuyên nghiệp của bản than. Vũ khí mới của bạn chính là “phán đoán cảm xúc” (Emotional Prediction – E.P)Leil Lowndes giải thích về sức mạnh của E.P và chỉ cho bạn cách thức khai thác nó qua những phương pháp tưởng chừng như đơn giản để đạt được thành công lớn trong tất cả các mối quan hệ.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách