FOLLOW US!

Hướng Dẫn “Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm”

Cuốn sách được PGS.TS Nguyễn Đạt Anh chủ biên bản dịch tiếng việt.

Sách gồm 11 Chương:

Chương I: Tổng quan về điều trị kháng sinh trong y dược
Chương II: Điều trị theo kinh nghiệm dựa vào hội chứng lâm sàng
Chương III: Đặc điểm về độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn và điề trị kháng sinh ban đầu trong khi chờ kết quả test đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn được phân lập
Chương IV: Kí sinh trùng, nấm, các vi sinh vật ít gặp
Chương V: Nhiễm HIV
Chương VI: Dự phòng và tiểm chủng
Chương VII: Các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em và các tóm tắt về dùng thuốc trong y khoa
Chương VIII: Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn dựa trên hình ảnh Xquang phổi
Chương IX: Chẩn đoán phân biệt các bệnh nhiễm khuẩn
Chương X: Điểm nhấn và các sai lầm có thể gặp khi sử dụng kháng sinh
Chương XI: Các thông tin tóm tắt về thuốc kháng sinh.

Các bạn có nhu cầu tìm mua tại các nhà sách chính thống trên toàn quốc có bán.

DOwnload Free:http://bit.ly/2yeMaTT

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách