FOLLOW US!

Dược học cổ truyền

Dược học cổ truyền – Phạm Xuân SinhPhần 1. Đại cương y học cổ truyền

Chương 1. Sơ lược về sự hình thành nền y học cổ truyền

Chương 2. Một số học thuyết y học cổ truyền

Chương 3. Nguyên nhân bệnh và phương pháp chuẩn đoán

Chương 4. Bát cương, bát pháp

Chương 5. Phép tắc trị bệnh theo y học cổ truyền

Chương6. Nội dung phương thuốc y học cổ truyền

Chương 7. Xã hội hóa y học cổ truyền Phần 2. Thuốc cổ truyền

Chương 8. Đại cương về thuốc y học cổ truyền

Chương 9. Phân loại thuốc cổ truyền

Phần 3. Chế biến thuốc cổ truyền

Chương 10. Đại cương chế biến thuốc cổ truyền

Chương 11. Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền

Bảng tóm tắt phương pháp chế biến một số vị thuốc

Sách Dược học cổ truyền – Tài liệu giảng dạy trong trường đại học dược Hà Nội. Chủ biên GSTS Phạm Xuân Sinh

Download Free: http://bit.ly/duoc-hoc-co-truyen

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách