FOLLOW US!

Đạo Đức Kinh – Lão Tử

“…Lão Tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại. Ông là một triết gia lớn, ảnh hưởng tới cả Á Đông ngang với Khổng Tử, thời nào cũng được dân tộc Trung Hoa tôn trọng, không như Mặc Tử mà tên tuổi bị chìm luôn trong hai ngàn năm; có phần còn hơn Khổng Tử nữa vì chưa hề bị mạt sát tàn nhẫn như họ Khổng trong bảy tám chục năm nay; mà từ năm 165 (đời Hậu Hán) lại còn được Đạo gia tôn làm Thái Thượng Lão Quân, một trong ba vị thần tối cao của họ; đền thờ ông, Đại thanh cung, tương truyền dựng ở tại nơi ông sinh, hiện nay vẫn còn ở tỉnh Hà Nam, hương khói lúc này có thể đã lạnh, nhưng pho tượng cao bốn mét của ông thì may ra vẫn còn…”

Mục lục

LÃO TỬ – ĐẠO ĐỨC KINH

Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM

Chương I: Đời sống

Chương II: Tác phẩm

Phần II: HỌC THUYẾT

Chương I: Đạo và Đức

Chương II: Tính cách và qui luật của đạo

Chương III: Đạo ở đời

Chương IV: Đạo trị nước

Phần III: DỊCH ĐẠO ĐỨC KINH

Chương 1 – 46: Thiên Thượng

Chương 47 – 81: Thiên hạ

DOwnload Ebook

PRC:http://bit.ly/dao-duc-kinh-lao-tu-prc

PDF:http://bit.ly/dao-duc-kinh-lao-tu-pdf

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách