FOLLOW US!

Cuốn sách Sống Theo Phương Thức 80/20

Quyển sách Sống Theo Phương Thức 80/20 Ở quyển Cuốn sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo người viết , chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang đến cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ qua những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.

Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Download Cuốn sách : http://bit.ly/song-theo-phuong-thuc-8020

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách