FOLLOW US!

Cuốn sách Sống Theo Phương Thức 80/20

Sống Theo Phương Thức 80/20 Ở quyển Ebook này, người viết của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo ông , chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, một vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ qua những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.

Phương thức 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng các ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Tải xuống Ebook : http://bit.ly/song-theo-phuong-thuc-8020

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách