FOLLOW US!

Bản án chế độ thực dân Pháp

Tên sách : Bản án chế độ thực dân Pháp

Tác giả : Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Thể loại : Văn học – Lịch sử

Giới thiệu :Bản án chế độ thực dân Pháp (tiếng Pháp: Le Procès de la colonisation française) là một tác phẩm chính luận do Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp và được xuất bản năm 1925- 1926 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

Bản án chế độ thực dân Pháp gồm 12 chương và phần phụ lục

Chương 1: Thuế máu

Chương 2: Việc đầu độc người bản xứ

Chương 3: Các quan thống đốc

Chương 4: Các quan cai trị

Chương 5: Những nhà khai hoá

Chương 6: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị

Chương 7: Bóc lột người bản xứ

Chương 8: Công lí

Chương 9: Chính sách ngu dân

Chương 10: Chủ nghĩa giáo hội

Chương 11: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ

Chương 12: Nô lệ thức tỉnh

Phụ lục: Gửi thanh niên Việt NamNội dung tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn khốc liệt bắt “dân bản xứ” phải đóng “thuế máu” cho chính quốc… để “phơi thây trên chiến trường Châu Âu”; đày đoạ phụ nữ, trẻ em “thuộc địa”; các thống sứ, quan lại thực dân độc ác như một bày thú dữ, v.v. Tác phẩm hướng các dân tộc bị áp bức đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, tiêu diệt hai cái vòi của con đỉa đế quốc – một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, một vòi bám vào nhân dân thuộc địa.

Tác phẩm đề ra cho nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Marx-LeninNăm 1946, ở Việt Nam, tác phẩm này đã được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Hà Nội. Năm 1960, Nhà xuất bản Sự Thật lần đầu tiên đã xuất bản bằng tiếng Việt.Nhân hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Trẻ in tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” – một trong những đỉnh cao của văn chương chính luận cách mạng.Để giúp bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu nội dung tác phẩm, chúng tôi có in lại lời giới thiệu của Giáo sự – Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách