FOLLOW US!

Asana Quản lý công việc tốt hơn

Ứng dụng Asana:

Ưu điểm: giao diện tuyệt vời, các tag (thẻ gán) và các dòng tiêu đề danh sách công việc cần làm có thể tùy biến, có hỗ trợ các ứng dụng trên iPhone, iPad và Android.

Nhược điểm: không theo dõi các mối liên hệ giữa các tác vụ, không có quản lý danh bạ liên lạc hay khả năng quản lý tiến trình phát triển của dự án.

Giá: miễn phí.

Mặc dù Asana (asana.com) không quá “nổi đình nổi đám”, nhưng nó được xem là chương trình linh hoạt nhất trong những ứng dụng được liệt kê trong bài này. Asana là danh sách công việc cần làm có thể tùy biến với một số công cụ, để giúp người dùng sử dụng danh sách một cách “thông minh” hơn, có thể sắp xếp thứ tự các dự án khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể dùng Asana để theo dõi các ứng viên trong mục tìm kiếm nhân sự bằng cách tạo ra một kế hoạch mới ứng với vị trí còn trống cho từng ứng viên, xem như là một tác vụ. Khi sử dụng hệ thống gán thẻ của Asana, bạn có thể biết được ứng viên nào đã nộp sơ yếu lý lịch, hay sắp xếp lịch trình gọi điện phỏng vấn hay đã hoàn tất một vòng phỏng vấn. Sau đó, bạn có thể theo dõi có bao nhiêu ứng viên hiện đã ở vòng nào trong tiến trình tuyển dụng qua việc dùng hệ thống đánh giá của Asana.

Website: https://asana.com/

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách