FOLLOW US!

Anh, em sai rồi

Anh, em sai rồi

Tác giả : Hoàng Hôn Tứ Hợp

Thể loại : Hiện đại

Nam chính : Trình Thiếu Phàm

Nữ chính : Tô Tiểu Lai

Bản gốc: 52 chương và 2 ngoại truyện.

Giới thiệu: Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao? Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

Download EBook:http://bit.ly/anh-em-sai-roi

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách