FOLLOW US!

78 câu hỏi dành cho người lãnh đạo

78 Câu Hỏi Dành Cho Người Lãnh Đạo – Chris Clarke Epstein78 câu hỏi dành cho người lãnh đạo là cuốn sách đặc biệt lôi cuốn người đọc ngay từ những trang đầu tiên. Đó là vì tác giả đã khéo léo trình bày những vấn đề rất tinh tế trong giao tiếp của người lãnh đạo – đặc biệt là giao tiếp giữa người lãnh đạo với nhân viên – thành các chủ đề từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ các khía cạnh thuộc về kiến thức mang tính phổ biến cần lĩnh hội đến các kỹ năng giao tiếp với các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, việc gắn các chủ đề cần trao đổi vớicác ví dụ thực tế sinh động mà bản thân tác giả từng trải nghiệm cộng với cách lập luận và dẫn chuyện vừa lôgic vừa tâm lý đã giúp cho cuốn sách mang tính thuyết phục cao, hấp dẫn người đọc. Thông qua 78 câu hỏi, tác giả dẫn dắt người đọc tìm hiểu lại và khám phá những tri thức mới về các chủ đề quen thuộc của người lãnh đạo như bản chất của lãnh đạo, lãnh đạo khác với quản lý ở chỗ nào, nội dung của các công việc dự báo, tổ chức, điều phối, kiểm tra, đánh giá, bản chất của việc dự báo, tổ chức, điều phối, kiểm tra, đánh giá, bản chất của việc ra quyết định, truyền thông và giao tiếp…Hơn thế nữa, tác giả còn tạo cơ hội để người đọc tự chiêm nghiệm bản thân, luyện các kỹ năng lãnh đạo từ việc nên hỏi nhân viên với ngữ điệu nào đến việc xây dựng các yếu tố cần thiết của văn hoá tổ chức. Các câu hỏi còn được sắp xếp thành chương mục, trình bày xen kẽ với các câu châm ngôn hoặc lời người nổi tiếng, cuối mỗi chương đều có phần tổng kết những gì căn bản nhất của chương và một loạt câu hỏi mang tính tập dượt để luyện kỹ năng.MỤC LỤC Lời mở đầu Lời cảm tạ Giới thiệu chung Những câu trả lời mà người lãnh đạo muốn nhận được Chương 1: Những câu hỏi người lãnh đạo cần tự hỏi bản thân Chương 2: Những câu hỏi người lãnh đạo cần hỏi khách hàng Chương 3: Những câu hỏi dành cho nhân viên về hoạt động của công ty Chương 4: Những câu hỏi cụ thể hơn dành cho nhân viên trong công ty Chương 5: Những câu hỏi cần đặt ra trong các tình huống đặc biệt Chương 6: Những câu hỏi người lãnh đạo cần trả lời Chương 7: Câu hỏi dành cho người lãnh đạo trong những tình huống đặc biệt Chương 8: Đưa ra những câu trả lời khó được người nghe chấp nhận Chương kết luận: Một số câu hỏi cuối cùng Phụ lục: Một số câu hỏi đáng chú ý của các nhà lãnh đạo nổi tiếng Các cuốn sách hay nên đọc Chỉ dẫnTrân trọng giới thiệu!

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách