FOLLOW US!

5S Bí Mật Thành Công Từ Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những cường quốc trên thế giới với rất nhiều nhân tài. Vậy làm thế nào để một đất nước nhỏ bé lại có được nhiều thành công đến vậy? Cuốn ebook này sẽ giải đáp câu hỏi đó cho bạn xoay quanh 5S – 5 từ quan trọng trong tiếng Nhật:
1. Seiri – Sáng lọc
2. Seiton – Sắp xếp
3. Seiso – Sạch sẽ
4. Seiketsu – Săn sóc
5. Shitsuke – Sẵn sàng
FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách