FOLLOW US!

3500 từ vựng tiếng anh dùng trong giao tiếp

Tên sách: 3500 từ vựng thường dùng trong giao tiếp Thể loại: Tài liệu tham khảo NXB: Giáo dục Số trang: 109 Giới thiệu:Bí quyết giao tiếp tiếng anh thành thạo là học những từ thông dụng nhất. Theo thông kê, thì chỉ cần bạn nắm được khoảng 3.500 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Đây là 3500 từ vựng thông dụng nhất theo từ điển Oxford Dictionaries,chỉ cần thuộc 3500 từ này, chúng ta có thể thoải mái giao tiếp, học hiệu quả hơn với các giáo trình TOEIC – IELTS – TOEFL/bri:d/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống. brick n. … brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt …. catch v. /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy … /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu …… /və´kæbjuləri/ từ vựng.

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách