FOLLOW US!

18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty

Trong quá trình xây dựng và phát triển, mong muốn tột cùng của các công ty, doanh nghiệp là tạo dựng được một danh tiếng tốt cho mình. Trên cơ sở đó, tác giả Ronald J.Alsop đã nghiên cứu, tìm hiểu trong 20 năm và viết nên cuốn “18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu”. Với vai trò biên tập viên và người phụ trách chuyên mục tiếp thị của tờ The Wall Street Journal trong nhiều năm, ông đã tổng hợp lại những tin tức, bài viết của mình về vấn đề danh tiếng doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu.

Cuốn sách cũng lấy tư liệu từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với các nhà điều hành doanh nghiệp, nhà nghiên cứu thị trường, chuyên gia truyền thông và các học giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, sách cũng đào sâu một số “vấn đề nóng” như đạo đức, tinh thần công dân của doanh nghiệp và tác động của Internet đối với danh tiếng. Ví dụ như làm thế nào để bạn vừa có thể sử dụng Internet làm công cụ cải thiện nhận thức về công ty bạn, vừa có thể chống lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong đó?

Bạn có thể làm gì để vừa có thể quảng bá công khai, miễn phí trên Internet, lại vừa truyền bá thông tin về các nghĩa cử của công ty bạn? Đây là những vấn đề khó khăn mà công ty nào cũng phải đối mặt…

Download: http://bit.ly/18-quy-luat-bat-bien-phat-trien

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách