FOLLOW US!

​Con Người 80 20

Con Người 80/20 – Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc – Ở cuốn sách này Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc.
 
Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng mới xuất sắc, những yếu tố sống còn để biến ý tưởng thành nguồn lợi nhuận… Con người 80/20 là những người biết nhận ra những nơi, những điểm của bản thân cần tập trung để chỉ cần nỗ lực 20% nhưng đạt được 80% kết quả và có được cuộc sống hạnh phúc và thành đạt.
 
Một nguyên tắc bất ngờ trong kinh doanh và trong xã hội – một vấn đề quan trọng với mỗi cá nhân, lần đầu tiên được khám phá.
 
Cuốn sách này là tập tiếp theo trong loạt kinh điển bán chạy nhất “Nguyên Lý 80/20” của Richard Koch, lần đầu tiên tập trung vào mối liên hệ giữa sự trổi dậy của các cá nhân và nguyên lý 80/20 – làm thế nào để thành công nhiều hơn với công sức ít hơn.
 
Cách thức cũ là các nhà quản lý làm trung tâm kết hợp, tạo nên tài sản và cơ cấu quản lý. Theo cách thức mới 80/20, những thành phần trung bình được tách ra, các cá nhân sẽ tập trung vào những việc nhỏ trong hệ thống, những thành phần có quyền năng đặc biệt dẫn đến thành công.
 
Rõ ràng và đơn giản, Richard Koch sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để trở thành một con người 80/20 và đạt được những gì bạn luôn luôn mong muốn trong cuộc sống. Ông giải thích chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 – từ cách làm thế nào để nhận ra bản năng sáng tạo và giàu tưởng tượng của bạn cho đến nhận định những ý tưởng tốt nhất cho doanh nghiệp bạn, từ những yếu tố cần thiết để phát sinh siêu lợi nhuận cho đến làm thế nào để phát triển doanh nghiệp một cách sáng tạo nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng của nó.
 
Cuốn nguyên lý 80/20 cho thấy làm thế nào những con người 80/20 có thể cải thiện cuộc sống riêng tư của họ – nhưng không phải cuộc sống công việc. Cuốn con người 80/20 nói về một khía cạnh khác. Sau khi được xuất bản lần đầu tiên với tên gọi “Cuộc cách mạng 80/20”, ấn bản mới này đã được rút gọn nhằm đặt biệt dành riêng cho các doanh nhân và những nhà quản trị sáng tạo, những người muốn thành đạt nhiều hơn với tốn kém ít hơn.
 
Cuốn sách này nói về một cuộc cách mạng có thể thay đổi cuộc đời của mỗi con người, những người đang làm thay đổi thế giới. Tác giả có thể gọi những nhà cách mạng đó là “những con người 80/20”, những người và những nhóm nhỏ đang sử dụng nguyên lý 80/20 để tăng tốc sự nghiệp của họ và xây dựng nên các doanh nghiệp. Có thể bạn đã là một con người 80/20 rồi mà không nhận ra điều đó. Nhưng nếu không, bạn vẫn có thể có được mọi thứ bằng cách trở thành một con người 80/20.
 
Đây là một cuốn sách nói về cá nhân trong công việc. Richard Koch giải thích làm thế nào bạn có thể cực kỳ thành công trong sự nghiệp của mình bằng cách tạo biến đổi trong bất cứ một ngành nghề nào mà bạn đang làm việc. Bạn là một doanh nhân, một nhà quản lý, một nhà quản trị, một nhân viên, hay một người thất nghiệp… Không thành vấn đề. Bạn có thể sử dụng phương pháp từng bước một được mô tả dưới đây để tổ chức lại công việc hiện tại của bạn hay tạo nên một công việc mới, sao cho bạn và những đồng sự thân thiết của bạn có thể thu được lợi nhuận. Hãy tăng tốc sự nghiệp của bạn – hãy sử dụng nguyên lý 80/20 để thành công nhiều hơn với công sức ít hơn.
 

Download Ebook : http://bit.ly/con-nguoi-80-20

FOLLOW US
Chat với Miễn Phí Sách